O projekcie

Projekt „Pracownicy- to nasza przyszłóść” skierowany jest do 3 mikro i małych przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa łódzkiego oraz ich 56 pracowników.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży budowlanej  istotnej z punktu widzenia położenia regionu.  

Szkolenia w projekcie adresowane są do wszystkich osób zatrudnionych w firmach i dla wszystkich stanowisk w firmie.

Projekt realizowany jest przez firmę „FORTY” doradztwo gospodarczo-kadrowe, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry  gospodarki, Działanie:  8.1  Rozwój  pracowników  i  przedsiębiorstw  w  regionie,  Poddziałanie:  8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Udział w szkoleniach jest  BEZPŁATNY ponieważ wsparcie udzielane jest w formie pomocy de minims.